Ґендерна депривація — обмеження можливостей із задоволення потреб у зв’язку з дією ґендерних стереотипів і установок домінування.

Фактором ґендерної депривації виступає протиріччя між потребами і реальними шансами щодо їх задоволення , залежними від місця жінки і чоловіка в соціальній структурі суспільства. Чим нижче потенціал соціальної сфери та респонсивність соціальної політики — її здатність узгоджувати інтереси і потреби ґендерних груп із громадськими інтересами , тим вище рівень депривації (Будаева, 2007, с. 13).

Література:

Будаева, М. Б. (2007). Особенности гендерных отношений в альтернативных экономических системах (Автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.01). Санкт-Петербург.

Коментарі:


*

code