Ґендерна експресія (ґендерна репрезентація,  ґендерна саморепрезентація) – соціокультурне представлення індивідом його ґендерної ідентичності, що виражається в поведінці, манері спілкування, одязі, спеціальних практиках, що змінюють зовнішність (контроль ваги, вираженість мускулатури) тощо. Ґендерна експресія робить можливою категоризацію індивідів за статтю та є засновком комунікативної довіри.

Важливо відмітити, що ґендерна репрезентація представляє саме ґендерну ідентичність індивіда, тобто його соціокультурне переживання своєї статі, а не саму стать. Тому стать, яка презентується, демонструється, і біологічна стать індивіда можуть не співпадати.

Коментарі:


*

code