Позитивна дискримінація — політика чи принцип, що означає надання переваг при працевлаштуванні, просуванні по службі, отриманні освіти, а також при висуванні до  виборних органів влади представникам і представницям груп, що традиційно дискримінуються за ознакою статі, раси, національності.

Позитивна дискримінація виступає як засіб ліквідації дискримінації негативної.

Позитивна дискримінація в ґендерному аспекті — це встановлена ​​державою система пільг, заохочень, заборон і компенсацій, спрямована на підвищення соціального статусу жіноцтва.

 

Коментарі:


*

code