Державне забезпечення рівних прав для чоловіків і жінок стратегічне й практичне спрямування діяльності державних структур на створення умов у всіх сферах суспільного життя для самоутвердження чоловіків і жінок як рівних перед законом та рівноправних у самоорганізації й самозабезпеченні ними власних потреб та інтересів. Державне забезпечення ґендерної рівності в суспільстві відбувається через формування державної ґендерної політики й створення державних механізмів її втілення (Мельник, 2004, c. 232233).

Література:

Мельник, Т. М. (2004). Ґендер у політиці. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник (с. 219 – 265). Київ: «К.І.С.».

Коментарі:


*

code