Фейсизм (від англ. face — обличчя) — це переважне виділення обличчя в зображенні чоловіків і більший акцент на тіло в зображенні жінок у засобах масової інформації [1, с. 296]. Така тенденція призводить до асоціювання чоловіків з інтелектом і духовністю, жінки ж розглядаються як сексуальні об’єкти.

1. Нельсон Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения. — СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003.— 384 с.

Коментарі:


*

code