Ґендерна демократія система волевиявлення обох статей (жінок і чоловіків) у громадянському суспільстві як рівних у правах і можливостях, що законодавчо закріплено й реально забезпечено політико-правовими принципами та діями, розбудовою суспільних і державних структур. Ґендерна демократія утверджує рівну суспільну цінність жінок і чоловіків (принцип ґендерного паритету), що включає рівні права, обов’язки та відповідальність представників обох статей і перед суспільством, і однієї перед іншою.

Ґендерна демократія – це принцип, що забезпечує жінкам на рівних умовах із чоловіками право:

Жінки завжди були сильною частиною демократичного суспільства. Демократія вимагає, щоб інтереси громадян/-ок були почуті, обговорені та закріплені в законодавчому порядку. Жінки становлять половину населення світу, і, виходячи з цього, їхні голоси мають бути почуті в демократичному процесі. Демократична держава потребує жінок для того, щоб бути по-справжньому демократичною, а жінкам потрібна демократія для того, щоб змінити порядки і закони, які перешкоджають їм і суспільству в цілому добитися рівності.

Тільки завдяки демократичному представництву можуть бути представлені інтереси жінок і почуті їхні голоси.

Чотири ключові методи ефективної участі жінок у політичній сфері:

1. Зробити місцеві та національні вибори вільними та справедливими для жінок.

2. Здійснювати підтримку жіночих організацій громадянського суспільства з метою забезпечення інтересів жінок.

3. Підвищувати відповідальність за забезпечення прав жінок у державних установах.

4. Здійснювати підтримку політичних лідерок з метою розширення їхнього впливу (ООН).

Література:

ООН. (1979). Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Конвенции и соглашения ООН. Получно из http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml

ООН. Демократия и женщины. Глобальные вопросы повестки дня ООН. Получено из http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/democracy/index.html#DWO

Коментарі:


*

code