Ґендерна рівність — рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства (Конституція України).

Ґендерна рівність означає наявність рівних умов для жінок і чоловіків у реалізації всіх прав людини та можливостей участі в політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку, а також рівного користування його результатами. Рівність необхідна для людського розвитку. Досягнення ґендерної рівності необхідне для нормального функціонування соціальної, економічної, культурної та політичної систем. Нерівність статусу жінокпроявляється системно.

Водночас утвердження рівності передбачає осмислення різних аспектів життя жінок. Вони можуть бути породженими не тільки статевими відмінностями, а й віковими, расовими, класовими, національними, етнічними та регіональними особливостями, сексуальною орієнтацією, вадами психічного та фізичного розвитку мовою і релігійними переконаннями. Розвиток, аналіз і творення законодавства та правової політики має здійснюватися з урахуванням ґендерних відмінностей. Це передбачає розуміння природи стосунків чоловіків та жінок, різних соціальних реалій, життєвих очікувань та економічних обставин, із якими стикаються жінки й чоловіки. Зокрема, жінки можуть перебувати в більш невигідному становищі через расу, колір шкіри, сексуальну орієнтацію, соціально-економічне становище, регіон, різний рівень можливостей та вік. Правова політика і закон мають поважати та враховувати це розмаїття. Як показує історія, однакове (знеособлене) ставлення до жінок ще не забезпечує їхньої рівності, бо таке “рівне” ставлення нехтує факт своєрідності життя кожної з них.

Ґендерна концепція суспільного розвитку й соціальних перетворень, спрямованих на суспільний прогрес, передбачає суспільний і державний погляди на життя обох статей як рівних, збалансованість можливостей їх розвитку, подолання всіх форм історичної несправедливості щодо ставлення до них і оцінки результатів їхньої діяльності, забезпечення умов для саморозвитку й самовираження жінки й чоловіка як рівних у правах, свободах, обов’язках та відповідальності (Мельник, 2004, с. 289–290).

Література:

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Конституція України. (2005). Відновлено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Мельник, Т.М. (2004). Правові аспекти ґендеру. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. (с. 283 – 326). Київ: «К.І.С.».

Коментарі:


*

code