Ґендерні індикатори (ґендерно чутливі індикатори) – це покажчики, що використовують якісні та кількісні показники для відбиття ґендернозначущих змін, які відбуваються в суспільства протягом певного періоду часу. Ґендерні індикатори містять прямі свідчення становища жінок відносно визначеного нормативного стандарту. Вони – необхідна та корисна складова, у поєднанні з іншими оціночними техніками, для виміру результатів діяльності держави, як у загальних проектах, так і в спеціальних ініціативах, що здійснюються в країні, які націлені на врахування інтересів обох соціально-статевих груп населення.

Кількісні індикатори засновуються на інформації, отриманої в результаті проведення переписів, опитувань, підрахунків і адміністративних записів і є мірилом економічних та інших аспектів рівня і якості життя.

Якісні індикатори пов’язані з рівнем та якістю життя й використовують інформацію про рівень задоволеності або незадоволеності особистими та соціально-економічними умовами.

Користь ґендерних індикаторів обумовлена їх здатністю вказувати на зміни у статі та ролі жінок і чоловіків у часі і, таким чином, вимірювати чи досягається ціль ґендерної справедливості (Юкина, 2008, с. 63).

Література:

Юкина, И. И. (2008). Введение в гендерные исследования. Учебно-методическое пособие для студентов вузов. Санкт-Петербург: Изд-во Невского ин-та языка и культуры.

Коментарі:


*

code