Ґендерний конфлікт (ґендерно-рольовий конфлікт) – це протиріччя (зіткнення) між нормативними уявленнями про риси особистості, особливості поведінки чоловіків і жінок та неспроможністю або небажанням особистості відповідати цим уявленням та вимогам. Будь-який ґендерний конфлікт базується на явищі статеворольової диференціації та ієрархічності статусів чоловіків і жінок, що існують у сучасних суспільствах.

Ґендерний конфлікт може бути: внутрішньоособистісним, міжособистісним, соціетальним (на макрорівні, наприклад, боротьба жінок як соціальної групи за більш високий статус у суспільстві).

Окремим випадком ґендерного конфлікту є ґендерно-рольовий стрес.

Коментарі:


*

code