Ґендерний статус - слід розрізняти загальний ґендерний статус та індивідуальний. Загальний ґендерний статус визначає місце в суспільстві цілої соціально-статевої групи (наприклад, жіноцтва) у залежності від системи владних, культурних, релігійних відносин, що в ньому панують. Так, у патріархатному суспільстві ґендерний статус жінки завідомо нижчий від ґендерного статусу чоловіка.

Індивідуальний ґендерний статус безпосередньо залежить від того, наскільки спосіб життя індивіда, його самореалізації тощо відповідає загально прийнятим ґендерним стандартам конкретного соціуму. Індивідуальний ґендерний сатус - це місце індивіда в соціальній ієрархії, яке він займає відносно інших індивідів у залежності від міри свідомого або несвідомого, добровільного або вимушеного підтримування (або нехтування) суспільно визнаного соціально-культурного, символічного конструкту власної статі.

На ґендерний статус індивіда впливають як зовнішні, так і внутрішньоособистісні чинники. Зовнішні чинники постають у вигляді специфічних стандартів, шаблонів поведінки для представників/-ць чоловічої та жіночої статі, що діють у кожному соціально-культурному середовищі. Внутрішньоособистісні чинники відповідають за міру відповідності реальної поведінки індивіда суспільно прийнятим стандартам жіночої та чоловічої моделі поведінки. Чим більша відповідність реальної поведінки очікуваній, тим вище ґендерний статус індивіда у власній соціально-статевій групі та, як правило, вища його оцінка представниками/-цями протилежної статі (Шевченко, 2015, с. 44 — 45).

Література:

Шевченко, З. В.  (2016). Ґендерний статус. З. В. Шевченко (Уклад.), Словник ґендерних термінів (с. 76-77). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.

Шевченко, З. В. (2015). Ґендерний статус як елемент соціальної ієрархії, Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-10 жовтня 2015 року). Черкаси, 2015.

Коментарі:


*

code