Гетеризм (від грец. «hetaira» — гетера) — термін був уведений швейцарським ученим, етнографом Іоганном Якобом Баховеном (Johann Jakob Bachofen) у його роботі «Теорія материнського права» для позначення нічим необмежених статевих відносин (у сучасній науці вживається термін «проміскуїтет«).

Гетеризм, за Баховеном, виключав будь-яку можливість достовірно встановити батька дитини, і тому походження можна було визначати лише за жіночою лінією. Унаслідок цього жінки як матері, як єдині достовірно відомі батьки молодого покоління, користувалися високим ступенем поваги й пошани, що доходила до повного панування жінок — гінекократії (термін теж уведений Баховеном, у науці не вживається, синонім матріархату).

Сучасними вченими термін «гетеризм» вживається для позначення пережитків групового шлюбу, що колись існували або існують дотепер, у деяких народів:

Література:

Дёмин, В.Н. (2007). Тайны Евразии. Москва: Вече.

Коментарі:


*

code