Ідентичність – поняття ідентичності вперше детально було представлено американським психологом Еріком Х. Еріксоном (Erik Homburger Erikson). Із точки зору Е. Еріксона, ідентичність базується на відчутті тотожності самому/-мій собі, а також на усвідомленні факту, що цю тотожність і неперервність визнає оточення (Горностай, 2004, с. 132). Ідентичність спирається на усвідомлення тимчасової протяжності власного існування та власної цілісності, дозволяє людині визначати ступінь своєї подібності до різних людей при одночасному баченні своєї унікальності та неповторності.

Ідентичність обов’язково має соціальну природу та виступає найсуттєвішою характеристикою людини, без якої вона не може існувати як свідома автономна особистість.

Література:

Горностай, П. П. (2004). Ґендерна соціалізація та становлення ґендерної ідентичності. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. (с. 132–155) – Київ: «К.І.С».

Коментарі:


*

code