Індекс ґендерної нерівності (Gender Inequality Index (GII) – відбиває ґендерну нерівність із позиції трьох важливих аспектів людського розвитку: репродуктивного здоров’я – вимірюється коефіцієнт материнської смертності та рівень підліткової народжуваності; розширення прав і можливостей – вимірюється часткою парламентських місць, які займають жінки, та часткою жінок і чоловіків віком від 25 років і старше, що мають хоча б середню освіту; економічного статусу – виражається в участі на ринку праці та вимірюється рівнем економічної активності чоловіків і жінок віком від 15 років і старше.

Індекс ґендерної нерівності проливає світло на нерівне становище жінок у більш ніж 150 країнах світу, він дає уявлення про ґендерні розриви в основних галузях людського розвитку. Індекс дозволяє виділити саме ті галузі, які потребують критичного політичного втручання, і стимулює державну політику до подолання систематичних утисків жіноцтва. Чим вище значення індексу ґендерної нерівності, тим більше відмінностей між жінками та чоловіками. Значення індексу ґендерної нерівності сильно розрізняються в різних країнах, вони варіюються від 2,1% до 73,3% (UNDP).

Література:

UNDP. Human Development Reports: United Nations Development Programme. Retrieved from http://hdr.undp.org/en

Коментарі:


*

code