Категоризація приналежності за статтю

Категоризація приналежності за статтю (приписування статі) – соціокультурне визначення статі індивіда.

Приписування статі є базовою практикою повсякденної взаємодії. Вона стає зазвичай нерефлексованим фоном для комунікації в усіх соціальних сферах і позбутися від неї не є можливим. Категоризація приналежності за статтю є атрибутивною соціальній взаємодії. Коли вона ускладнена, виникає комунікативний зрив. Можливість категоризації приналежності за статтю є засновком комунікативної довіри.

Стать індивіда далеко не завжди збігається з тією категорією приналежності за статтю, яка йому приписана. Якщо біологічна стать визначається через наявність біологічних ознак — анатомо-фізіологічних, то в ситуації взаємодії обличчям до обличчя приписування статі відбувається за іншими ознаками.

Яким чином конституюється категорія приналежності до статі в тому чи іншому контексті можна зрозуміти, лише проаналізувавши механізми роботи тієї чи іншої культури. Звідси стає зрозумілим, що гендерні відносини — це конструкти тієї культури, у рамках якої вони працюють [1, c. 161].

Література:

  1. Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера: феминистская теорія // Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной — Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С. 147 – 173.

 

Коментарі:


*

code