Категоризація приналежності за статтю (приписування статі) – соціокультурне визначення статі індивіда.

Приписування статі є базовою практикою повсякденної взаємодії. Вона стає зазвичай нерефлексованим фоном для комунікації в усіх соціальних сферах і позбутися від неї не є можливим. Категоризація приналежності за статтю є атрибутивною соціальній взаємодії. Коли вона ускладнена, виникає комунікативний зрив. Можливість категоризації приналежності за статтю є засновком комунікативної довіри.

Стать індивіда далеко не завжди збігається з тією категорією приналежності за статтю, яка йому приписана. Якщо біологічна стать визначається через наявність біологічних ознак — анатомо-фізіологічних, то в ситуації взаємодії обличчям до обличчя приписування статі відбувається за іншими ознаками.

Яким чином конституюється категорія приналежності до статі в тому чи іншому контексті можна зрозуміти, лише проаналізувавши механізми роботи тієї чи іншої культури. Звідси стає зрозумілим, що гендерні відносини — це конструкти тієї культури, у рамках якої вони працюють (Здравомыслова & Темкина, 2001, c. 161).

Список використаних джерел:

Здравомыслова, Е., Темкина, А. (2001). Социальное конструирование гендера: феминистская теорія. И. А. Жеребкина (Ред.), Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие. (с. 147–173). Харьков: ХЦГИ.

 

Коментарі:


*

code