Матронім (матронімічне ім’я)  − це частина родвого імені людини, що виникло від імені, прізвиська чи назви професії матері або інших предків за материнською лінією [1, с. 83]. Матронім, що передається від матері, є протилежністю по-батькові (патроніму), що передається від батька.

Література:

1. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. − М.: Наука, 1978. − 200 с.

Коментарі:


*

code