Матронім (матронімічне ім’я)  − це частина родвого імені людини, що виникло від імені, прізвиська чи назви професії матері або інших предків за материнською лінією. Іншими словами, це «по-батькові» від імені матері, прізвище від призвіська матері. Наприклад: Бабин, Бабіч (син Баби), Солдаткін (син Солдатки), Купчихін (син Купчихи), Машкін, Євдохин тощо (Подольская, 1978, с. 83). Матронім, що передається від матері, є протилежністю по-батькові (патроніму), що передається від батька.

Список використаних джерел:

Подольская, Н. В. (1978). Словарь русской ономастической терминологии. Москва: Наука.

Коментарі:


*

code