Патріархатна свідомість – для неї характерні такі особливості: 1) переконання, що в суспільних і сімейних взаєминах має існувати жорстке розділення чоловічих і жіночих ролей; 2) погляд, згідно з яким чоловікові належить провідна, активна роль у сім’ї та суспільстві, а жінці – підпорядкована, пасивна; 3) переконання, що життєві цінності жінок і чоловіків різні: сім’я та любов – головні цінності для жінок; справа, робота, самореалізація поза сім’єю – цінності чоловіків; 4) перевага сімейних взаємин, у яких чоловік є головою сім’ї, уносить основний вклад у її бюджет; 5) припис жінці в якості головної її ролі в суспільстві, ролі матері, тобто поведінки, пов’язаної з народженням і вихованням дітей; 6) засудження поведінки жінки, у якій домінують орієнтації на самореалізацію поза сім’єю, на кар’єру, професійні досягнення; 7) переконання, що повинні всіляко закріплюватися і розвиватися відмінні риси в поведінці дівчат і хлопців; 8) уявлення про те, що патріархатна модель суспільства є природною, обумовленою біологічними відмінностями статей; 9) засудження рівних прав жінки й чоловіка (Хасанова, 2002, с. 153).

 Перелік використаних джерел:

Хасанова, Г.А. (2002). Гендер, политика, демократия. Алматы: «Институт Развития Казахстана».

Коментарі:


*

code