Полігамія (від. грец. «пολύς» — численний і «γάμος» — шлюб) – санкціонована суспільством можливість чоловіка або жінки мати декілька шлюбних партнерів/-ок одночасно.

У світовому масштабі моногамія не є найпоширенішою формою шлюбу. Джордж Мердок (George Murdok), який провів порівняльне дослідження 565 різних суспільств, виявив, що полігамія допускається у 80% із них (Гідденс, 1999, с. 277).

Розрізняють такі види полігамії:

Перелік використаних джерел:

Гідденс, Е. (1999). Соціологія. (В. Шовкун, & А. Олійник, Пер.). Київ.: Основи.

Фролов, С.С. (2001). Социология: Учебник. Москва: Гардарики.

Коментарі:


*

code