Політика творення суспільства ґендерної рівності – це цілеспрямована діяльність ґендерно-орієнтованих і ґендерно-чутливих політичних структур у визначенні стратегічних політичних напрямів, методів; окресленні політичних і соціальних сил із забезпечення формування та функціонування такого суспільства, де жінки й чоловіки мають рівні права, свободи та можливості для добровільної участі, як рівноправні партнери, у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Мають змогу користуватися рівними політичними, економічними, соціальними й культурними привілеями, а також нести однакову відповідальність.

Політика творення суспільства ґендерної рівності передбачає: визначення основних положень ґендерної стратегії розвитку, вироблення й здійснення напрямів політик ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя, утвердження ґендерних принципів такого суспільства, окреслення політичних методів і способів досягнення ґендерних цілей. Політика досягнення ґендерної рівності вимагає змін усталеного соціального порядку, стосунків чоловіків і жінок задля того, щоб забезпечити рівну оцінку різних соціальних ролей, які вони відіграють як батьки, працівники/-ці, обрані посадовці/-иці тощо; щоб запровадити рівне партнерство в процесах прийняття суспільно важливих рішень і побудови справедливого та паритетно організованого суспільства.

Така політика потребує чіткого розуміння ґендерної перспективи, змістом якої є подолання ґендерної невідповідності та забезпечення  ґендерного вирівнювання (Мельник, 2004, с. 221).

Перелік використаних джерел:

Мельник, Т.М. (2004). Ґендер у політиці. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник (с. 219–265). Київ: «К.І.С.».

Коментарі:


*

code