Сексуальні домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які  перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об’єктом сексуальних домагань, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом.

Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації  за ознакою статі чи  сексуальних домагань. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та не пов’язана з їх розміром (Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 2005).

Перелік використаних джерел:

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Конституція України. (2005). Відновлено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Коментарі:


*

code