Ґендерний вимір у політиці це застосування кількісних і якісних оцінок діяльності чоловіків і жінок у політиці, характеристик їх маскулінності й фемінностівідносин для визначення ступеня й рівня політичної культури, їх соціо-статевого самовираження й самореалізації, ефективності політичного впливу на всі сфери організації, управління й планування приватного й публічного життя, ефективності впливу на всі напрямки суспільно-політичного розвитку, моделювання й прогнозування соціально-політичних процесів на принципах справедливості, рівності, миру й прогресу (Мельник, 2004, c. 219).

Література:

Мельник, Т. М. (2004). Ґендер у політиці. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник (с. 219 – 265). Київ: «К.І.С.».

Коментарі:


*

code