Ґендерно-рольовий інфантилізм – це невідповідність ґендерної ролі віковій стадії ґендерного розвитку, заміна або компенсація одних ролей іншими, що відповідають більш ранньому періоду життя. Це проявляється у переважанні дитячих форм ґендерно-рольової поведінки, наприклад: у сфері сімейних ролей роль чоловіка або жінки замінюється роллю дитини (Горноcтай, 2004, с. 149).

Література:

Горностай, П. П. (2004). Ґендерна соціалізація та становлення ґендерної ідентичності. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник (с. 132–155). Київ: «К.І.С».

Коментарі:


*

code