Архетип (від грец. «archйtypes» — першообраз) — універсальна структура, що акумулює досвід колективного несвідомого, об’єднаний навколо важливих образів чи ідей, і через яку несвідоме впливає на поведінку та психіку людини [1].

Найвідоміші архетипічні образи, пов’язані з жіночою та чоловічою статтюАніма та Анімус.

Література:

1. Каліна Н. Ф. Психотерапія: підручник. — К.: Академвидав, 2010. — 286 c. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/535-psihoterapya-kalna-nf.html

Коментарі:


*

code