Деконструкція статі – переосмислення статі. Сутність процесу деконструкції статі та ґендеру міститься у розборі цих понять, розкритті внутрішніх протиріч, на яких вони засновуються, та намаганні відповісти на питання, яким чином можливі ґендерні відносини в конкретному суспільстві, яким чином вони створюються, приймаючи вигляд природних та іманентно властивих індивіду, групі, соціуму. Визнаючи, що ґендер сконструйований як суспільні відносини владної взаємодії, можна поставити питання про їх проблематизацію та перебудову (реконструкцію).

 

Коментарі:


*

code