Феміністська свідомість — включає в себе наступні аспекти: 1) засудження використання біологічних статевих відмінностей для виправдання жорстко закріпленого, підпорядкованого становища жінки в сім’ї та суспільстві; 2) неприйняття існування в сім’ї та суспільстві чітко закріплених чоловічих і жіночих ролей; 3) засудження поділу сфер суспільного життя на чоловічі та жіночі; 4) переконання, що жінки та чоловіки в сучасному суспільстві мають неоднакові можливості для самореалізації в різних сферах, і такий стан визнається несправедливим; 5) прийняття образу жінки (гендерного ідеалу), головними рисами якого є енергійність, активність, впевненість у собі, прагнення до свободи й незалежності, діяльність у різних сферах суспільного життя; 6) погляд, згідно з яким, для жінки високу цінність мають професійні досягнення, кар’єра, розкриття власних можливостей і здібностей, прагнення до самореалізації; 7) перевагу сімейних стосунків, які не зобов’язують жінку всю себе віддавати турботі про інших; 8) погляд на виховання дітей, відповідно до якого, суспільство має максимально прагнути до рівної участі батьків і матерів у житті дитини; 9) засудження ставлення до жінки як до об’єкту сексуального гноблення; 10) неприйняття подвійних стандартів у суспільній моралі в оцінці поведінки чоловіків і жінок у різних сферах життя; 11) переконання в необхідності глибокого усвідомлення жінками свого підлеглого становища, бажання змін у суспільній ролі жінки та розуміння важливості практичних дій у цьому напрямку [1].

Література:

1. Хассанова Г.А. Гендерный глоссарий [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.policy.hu/khassanova/glossary_rus.htm (дата обращения 11.09.2015 г.). – Название с экрана.

Коментарі:


*

code