Формування державної ґендерної політики – це  робота державних структур, діяльність яких спрямована на вироблення стратегій і відповідних до них політик ґендерних перетворень, забезпечення рівних прав, свобод і можливостей для жінок та чоловіків, утвердження принципів ґендерної демократії в реальному житті й формування ґендерної культури в суспільстві [1, с.233].

Література:

  1. Мельник Т.М. Ґендер у політиці // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 219 – 265.

Коментарі:


*

code