Ґендерна культура - індивідуально-особистісна характеристика, частина загальної культури суб’єкта, що містить ґендерну компетентність, ґендерну картину світу, специфічні ціннісні орієнтації й моделі поведінки. Залежно від індивідуальної ґендерної картини світу формується ґендерна культура особистості патріархатного або егалітарного типів. Патріархатною ґендерною культурою особистості є компонент загальної культури людини, заснований на традиційних уявленнях про домінуюче положення чоловіка в родині та суспільстві. Егалітарною ґендерною культурою особистості є компонент загальної культури людини, заснований та спрямований на реалізацію принципу ґендерної рівності (Созаев, 2008, с. 426–430).

Ґендерна культура як і загальна культура має свою структуру, котра містить наступні компоненти:

Література:

Созаев, В. В. (2008). Гендерная теория как фактор формирования ґендерной компетентности в культурологическом образовании школьников. Аспирантские тетради33 (73), 426–430.

Вихор, С. Т. (2006). Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку. (Дис. канд. пед. наук). Тернопільській національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль.

Коментарі:


*

code