Інтерсекційний фемінізм — грунтується на визнанні того факту, що різні форми дискримінації перетинаються з дискримінацією за ознакою статі та підсилюють її.

Вперше термін «інтерсекційність» («інтерсекціональність») вжила американська вчена, захисниця цивільних прав Кімберлі Вільямс Креншоу (Kimberlé Williams Crenshaw) у 1989 році. Вона звернула увагу на те, що дискримінація за ознакою статі та раси розглядаються як абсолютно різні питання. На думку Креншоу, вивчати їх окремо одне від одного не має смислу, оскільки, наприклад, кольорові жінки піддаються відразу подвійній дискримінації. У своїх роботах вчена стверджувала, що при розгляді питання дискримінації за ознакою статі, досвід кольорових жінок не враховується, оскільки всі дослідження обмежуються вивченням досвіду привілейованих (білих) членкиньок групи.

Таким чином, сформульований і розроблений Креншоу термін «інтерсекційність» («інтерсекціональність») створив абсолютно нову аналітичну структуру, яка порушила традиційну тенденцію в рухах соціальної справедливості та критичного соціального теоретизування «розглядати расу і стать як взаємовиключні категорії досвіду й аналізу» (Crenshaw, 1989 ), (Cooper, 2016).

Сьогодні інтерсекційність / інтерсекціональність охоплює не тільки перетин раси і статі. В даний час термін широко використовується для ілюстрації взаємодії між будь-якими видами дискримінації, будь то за ознакою статі, раси, віку, класу, соціально-економічного статусу, фізичних або розумових здібностей, ґендеру або сексуальної ідентичності, релігії або етнічної приналежності (IWDA, 2018).

Література:

Crenshaw, Kimberlé Williams. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum (рр.139–167).

Cooper, B. (2016). Intersectionality. In The Oxford handbook of feminist theory. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199328581.013.20

International Women`s Development Agency (IWDA). (2018, May 11). What does Intersectional Feminism Actually Mean? Retrieved from https://iwda.org.au/what-does-intersectional-feminism-actually-mean/

Коментарі:


*

code