Інтерсекс (від лат. «inter» — між і «sexus» — стать) — це людина, народжена зі статевими характеристиками (включаючи геніталії, статеві залози і набір хромосом), які не вписуються у стереотипи бінарної системи сприйняття чоловічого та жіночого тіла.

Інтерсекс — узагальнюючий термін, який об’єднує широкий спектр анатомічних варіацій, що зустрічаються в природі. У деяких риси інтерсексу помітні вже при народженні, в той час як у інших вони проявляються лише у пубертатному періоді. При деяких конфігураціях хромосом інтерсекс може зовсім не мати зовнішнього прояву.

За оцінками експертів, 0,05-1,7% населення народжується з інтерсексними рисами; верхня межа цього діапазону приблизно відповідає числу рудоволосих людей.

Інтерсексна характеристика — це характеристика, що відноситься до біологічної статі, яка відрізняє її від сексуальної орієнтації або ґендерної індентичності. Інтерсекс-людина може бути гетеросексуальною, гомосексуалюною, бісексуальною або асексуальною і може вважати себе чоловіком, жінкою, і тим й іншим або ні тим, ні іншим.

Оскільки тіла інтерсекс-людей відмінні від тіл більшості інших людей, вони часто піддаються стигматизації та численним порушенням прав людини в дитячому та дорослому віці, включаючи порушення права на здоров’я і фізичну недоторканність, захист від катувань та поганого поводження, а також права на рівність і відсутність дискримінації.

Фізична недоторканність. Склалася практика, згідно якої інтерсекс-дітей часто без необхідності піддають хірургічним та іншим процедурам у спробі привести їх зовнішній вигляд у відповідність зі стереотипним уявленням про одну з двох статей.

Наслідком таких процедур, часто незворотних, може бути довічне безпліддя, болі, нетримання сечі, втрата сексуальної чутливості та психологічні страждання, в тому числі депресія. Ці процедури регулярно здійснюються без повної, вільної й усвідомленої згоди людини, часто коли вона ще не здатна брати участь в ухваленні рішень в силу свого віку, і можуть порушувати право людини на фізичну недоторканність, свободу від катувань та поганого поводження, а також на життя, вільне від шкідливих практик.

Такі процедури часто проводяться на підставі культурних і ґендерних норм а дискримінаційних уявлень щодо інтерсекс-людей і їх інтеграції в суспільство.

Дискримінаційне ставлення не може служити виправданням порушення прав людини, включаючи насильницьке проведення медичних процедур і порушення права на фізичну недоторканність. Держави зобов’язані боротися зі шкідливими стереотипами та дискримінацією, а не сприяти їх зміцненню. Як обґрунтування зазначених процедур іноді наводяться твердження про їх сприятливий вплив на здоров’я людини, але такі твердження часто засновані на недостатніх доказах і не беруть до уваги можливі альтернативні рішення, що передбачають дотримання фізичної недоторканності та повагу до незалежності людини.

На жаль, такі погляди і тиск суспільства часто підтримуються лікарями та батьками інтерсекс-дітей, що схвалюють і / або дають згоду на такі процедури, незважаючи на відсутність медичних показань, невідкладної чи іншої необхідності, а також незважаючи на те, що здійснення таких процедур призведе до порушення норм в області прав людини.

Згода часто дається в умовах відсутності інформації про короткострокові і довгострокові наслідки подібних операцій і відсутність контакту з іншими людьми, що знаходяться в подібному положенні, включаючи дорослих інтерсекс-людей та їх сім’ї.

Багато інтерсекс-дорослих, які були піддані подібним операціям в дитячому віці, особливо акцентують сором і стигматизацію, пов’язані зі спробами позбутися інтерсексних характеристик, а також значні фізичні і психічні страждання, в тому числі пов’язані з утворенням хворобливих рубців. Багато хто також вважає, що їм нав’язали ту стать і ґендерну ідентичність, які їм не підходять.

З огляду на незворотність і вплив таких операцій і процедур на фізичну недоторканність і незалежність людини, проведення цих процедур без небажаних медичних показань та згоди пацієнта повинно бути заборонено.

Інтерсекс-діти і їх сім’ї повинні отримувати достатню консультаційну допомогу і підтримку, в тому числі від інших людей, що опинилися в подібній ситуації.

Дискримінація. Інтерсекс-люди часто піддаються дискримінації та насильству, якщо стає відомо про їх інтерсексні характеристики або якщо людям здається, що інтерсекс не відповідає їх уявленням про ґендерні норми.

Закони, які забороняють дискримінацію, як правило, не містять положень про інтерсекс, що робить цю категорію населення вразливою до різних видів дискримінаційних дій, включаючи обмеження доступу до охорони здоров’я, освіти, державних послуг, працевлаштування та спорту.

Працівники/-ці сфери охорони здоров’я часто не мають необхідної підготовки, знань і розуміння, необхідних для того, щоб враховувати особливі потреби інтерсекс-людей, забезпечувати охорону їхнього здоров’я, поважати їх незалежність і право на фізичну недоторканність і здоров’я.

Деякі інтерсекс-люди також стикаються з перешкодами та дискримінацією, якщо у них виникає бажання або необхідність змінити дані про стать у свідоцтві про народження та інших офіційних документах.

Інтерсекс-спортсмени/-ки стикаються з особливими труднощами. У ряді випадків інтерсекс-спортсменок дискваліфікували через наявність у них рис, що характеризують їх як інтерсекс-людей. Разом з тим наявність інтерсексних характеристик сама по собі не гарантує більш високі результати в спорті, в той час як інші фізичні особливості, що впливають на спортивні показники, такі як зріст і м’язова маса, не підлягають аналогічному контролю і не впливають на кваліфікацію.

Засоби правового захисту. Інтерсекс-люди повинні бути захищені від порушення їх прав. Порушення повинні розслідуватися, а щодо передбачуваних порушників має бути вжито відповідних заходів. Жертвам необхідно забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включаючи відшкодування і компенсацію.

Думка інтерсекс-людей також має враховуватися при розробці законодавства і політики, що впливає на їх права.

Необхідні заходи. Держави повинні:

Засоби масової інформації повинні:

Ви, ваші друзі й інші люди також можуть допомогти:

Література:

UNFE. Интерсекс. Справочный материал. Получено из https://unfe.org/system/unfe-68-Intersex_Factsheet_Russian.pdf

Коментарі:


*

code