Неосексизм - це заперечення того, що жінки все ще зазнають дискримінації, відкидання жіночих вимог і переконаність у тому, що жінки вимагають більше, ніж заслуговують. Також до неосексизму може бути віднесена і така неявна, але вельми поширена форма упереджень як доброзичливо-протекційне й навіть перебільшено позитивне ставлення до жінок із боку чоловіків (Клёцина, 2007, с. 64).

Іншими словами, неосексизм — це маніфестація конфлікту між цінностями рівноправності та залишковими негативними почуттями до жінок. Коли неосексисти/-ки відчувають загрозу існуючому status quo в суспільстві, вони, швидше за все, будуть проти законів, покликаних забезпечити рівність статей та ігнорувати положення жінок (стверджувати, що дискримінація жінок більше не є проблемою), і розглядати світ із сильним прочоловічим ухилом (Нельсон, 2003, с. 311–312).

Список використаних джерел:

Клёцина, И. С. (2007). Развитие ґендерной компетентности государственных и муниципальных служащих в процессе ґендерного образования. Женщина в российском обществе, 3 (44), 60–65.

Нельсон, Т. (2003). Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения. Санкт-Петербург: «прайм-ЕВРОЗНАК».

Коментарі:


*

code