Неосексизм

Неосексизм - це заперечення того, що жінки все ще зазнають дискримінації, відкидання жіночих вимог і переконаність у тому, що жінки вимагають більше, ніж заслуговують. Також до неосексизму може бути віднесена і така неявна, але вельми поширена форма упереджень як доброзичливо-протекційне й навіть перебільшено позитивне ставлення до жінок із боку чоловіків [1].

Іншими словами, неосексизм — це маніфестація конфлікту між цінностями рівноправності та залишковими негативними почуттями до жінок. Коли неосексисти відчувають загрозу своєму домінуючому положенню в суспільстві, вони, швидше за все, будуть проти законів, покликаних забезпечити рівність статей та ігнорувати положення жінок (стверджувати, що дискримінація жінок більше не є проблемою), і розглядати світ із сильним прочоловічим ухилом [2, с. 311 - 312].

Література:

1. Клёцина И. С. Развитие гендерной компетентности государственных и муниципальных служащих в процессе гендерного образования [Электронный ресурс]. – Режим дотупа: http://humanpsy.ru/klyotsina/gender-competentnost

2. Нельсон Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения. — СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003.— 384 с.

Коментарі:


*

code