Патріархат (від грец. «πατήρ» — батько і «άρχή» — початок, влада) – андроцентрична організація суспільства, із зафіксованою в ньому нерівністю та жорсткою регламентацією статеворольових відносин.

Патріархатними називають суспільства, у яких чоловіки є «домінантним елементом» у сімейному, господарському та суспільному житті. Це явище також відоме під ім’ям андрархії або андрократії.

Патріархат характеризується, зокрема, такими ознаками як: патрилінійність (походження дітей, спорідненості та успадкування визначається за лінією батька), патрилокальність (проживання дружини в сім’ї або будинку чоловіка, вибір місця проживання сім’ї чоловіком), моногамія (двобатьківська сім’я) або полігінія (багатоженство), зосередженість прав щодо розпорядження майном та економічним життям родини в руках чоловіка.

Патріархат характерний практично для всіх традиційних суспільств.

Також патріархатом називають останній період в історії первіснообщинного ладу, який заступив матріархат і передував класовому суспільству.

Коментарі:


*

code