Трансґендер (трансґендерність) – збірний термін, що використовується для опису людей з широким спектром ідентичностей, чий ґендер відрізняється від статі, зазначеної при народженні (WHO, 2016, с. 3).

Трансґендер — це немедичний термін, який з 1990-х років все частіше використовується  як загальний термін для опису людей, чия ґендерна ідентичність (внутрішнє відчуття, переживання власної статі) або ґендерна експресія (зовнішній прояв гендеру) відрізняється від статі, до якої вони були віднесені при народженні. Деякі люди, які відносять себе до трансґендерів, не вважають себе відповідними бінарній гендерній системі -  суворому поділу на чоловічу та жіночу статі. Крім того, все частіше використовуються нові терміни, такі як ґендерна невідповідність (неконформність), ґендерквір, біґендер, аґендер тощо.

Транссексуал — це історично медичний термін, який позначає осіб, що пройшли певну форму медичного та (або) хірургічного лікування для підтвердження статі (історично називається зміною статі). Деякі транссексуали можуть ідентифікувати себе як трансґендерів, хоча більшість з них ідентифікують себе з чоловічою чи жіночою статю, до якої вони перейшли (APA, 2013).

Процес переходу від однієї статі до іншої за допомогою медичного втручання часто називають зміною статі або ґендеру, а останнім часом -  підтвердженням статі. Люди, які народилися жінками, але відчувають себе і живуть як чоловіки і змінюють (або хочуть змінити) своє тіло за допомогою медичного втручання, щоб більше відповідати своїй ґендерній ідентичності, відомі як чоловіки-транссексуали або трансчоловіки (також відомі як «з жінки в чоловіка», або FTM [female-to-male]). І навпаки — люди, які народилися чоловіками, але відчувають себе і живуть як жінки і змінюють (або хочуть змінити) своє тіло за допомогою медичного втручання, щоб більше відповідати своїй ґендерній ідентичності, відомі як жінки-транссексуалки або трансжінки (також відомі як «з чоловіка в жінку», або МТF [male-to-female]).

Ґендерквір — це термін, що означає стать, яка не є ні «чоловічою», ні «жіночою», а знаходиться десь посередині між чоловічою і жіночою або не є ні тією, ні іншою. Такі люди часто просять, щоб у зверненні до них не використовувалися ні чоловічі, ні жіночі форми звернення, і вважають за краще альтернативні форми звернення, такі як «зі» («zie») замість «він» чи «вона» або «хір» («hir») замість «його» або «її». Деякі ґендерквіри не вважають себе трансґендерами.

Інші категорії трансґендерів включають у себе такі поняття, як «андрогін», «мультиґендер», «невідповідний ґендер», «третій ґендер», «люди з двома душами». Точне визначення цих термінів залежить від людини, і з часом воно може змінюватися, але часто включає в себе змішування або поєднання статей. Деякі люди, які використовують ці терміни для того, щоб описати себе, вважають традиційне, бінарне поняття статі занадто обмежуючим.

Уявлення про трасґендерів у популярній культурі, академічних та наукових колах, постійно змінюються, у зв’язку з підвищенням обізнаності, відкритості, і доступності інформації про трансґендерів та їхнє життя (APA, 2014, с. 1-2).

Трансґендер — це психічній розлад? Психологічний стан вважається психічним розладом тільки в тому випадку, якщо він є причиною страждань або непрацездатності. Багато трансґендерів не відчувають, що їх ґендер приносить їм страждання або є причиною непрацездатності, а це означає, що ідентифікація себе як трансґендерів не є психічним розладом. Для цих людей значною проблемою є пошук доступних ресурсів, таких як консультування, гормональне лікування, медичні процедури, і громадської підтримки, необхідної для вільного вираження своєї ґендерної ідентичності та мінімізації дискримінації. Багато інших перешкод можуть призвести до страждань, включаючи неприйняття суспільством, відверті або замасковані прояви дискримінації або відкриті напади. Це призводить до того, що трансґендери страждають від депресії, тривоги та інших розладів частіше, ніж інші люди.

Згідно діагностичному і статистичному керівництву з психічних розладів (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed.), людям, які відчувають сильну, стійку ґендерну невідповідність, можуть поставити діагноз «ґендерна дисфорія». Деякі люди стверджують, що цей діагноз недоречно паталогізує ґендерну невідповідність і повинен бути усунутий. Інші ж вважають, що необхідно зберегти діагноз для того, щоб трансґендери мали доступ до медичної допомоги. Міжнародна класифікація хвороб (МКХ) знаходиться в процесі перегляду, і в нинішнє визначення ґендерної статевої невідповідності як розладу ґендерної ідентичності можуть бути внесені зміни (APA, 2014, с. 4).

Перелік використаних джерел:

1.  World Health Organization (2016). FAQ on Health and Sexual Diversity. An Introduction to Key Concepts. Geneva.

2. American Psychological Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), Fifth edition.

3. American Psychological Association (2014). О трансгендерных людях, гендерном выражении и гендерной идентичности. Відновлено з  https://www.apa.org/topics/lgbt/transgender-russian.pdf.

Коментарі:


*

code