Фалоцентризм - термін психоаналізу Жака Лакана (Jacques Lacan), що означає патріархальний символічний порядок, в якому фалос позиціонується як знак привілейованої маскулінності (на відміну від виключеної із символічного порядку фемінності). У феміністських роботах вживається як більш жорсткий синонім андроцентризму.

Коментарі:


*

code