Ґендерна поляризація  - фактор, який організовує суспільне життя навколо чоловічих і жіночих відмінностей та формує культурний зв’язок між статтю і практично будь-яким іншим аспектом людського досвіду, включаючи манеру одягатися, соціальні ролі і навіть способи вираження емоцій і переживання сексуального бажання (Бем, 2004, с. 261).

На думку теоретиків/-инь андрогінності, зокрема Сандри Бем (Sandra Bem), поділ людського досвіду на маскулінний і фемінний звужує людський потенціал, принаймні, в трьох пов’язаних один з одним аспектах:

  1. Ґендерна поляризація представляє чоловіків і жінок однорідними.
  2. Ґендерна поляризація розділяє не тільки людей, а й способи їх зв’язкік зі світом на маскулінний і фемінний, залишаючи таким чином поза визначенням і поза концепцією не тільки андрогінний тип людей, яким приділяли таку увагу феміністки, але й андрогінний спосіб відносин зі світом, який схоплює саму суть людського існування. Наприклад, ґендерно-поляризований поділ на чоловічу раціональність і жіночої емоційність. Хоча людська психіка влаштована так, що людина одночасно і раціональна, і емоційна, жодна концепція в ґендерно-поляризованій культурі не відбиває цей факт.
  3. Ґендерна поляризація настільки посилює значення того, що означає бути жінкою або чоловіком, що в результаті з’явилася парадоксальна культурна концепція: ідея бути «справжніми» чоловіком і жінкою на противагу чисто біологічному поняттю чоловіка і жінки.

По суті, ґендерна поляризація перетворює чоловіка і жінку на карикатуру і таким чином відмовляє їм у можливості повною мірою використовувати свій людський потенціал.

Інституційний рівень ґендерної поляризації сприяє соціальній репродукції чоловічої влади, розділяючи соціальний світ на маскулінне володіння оплачуваною роботою і фемінне володіння будинком, доглядом за дітьми, таким чином підтримуючи поділ роботи, що базується на статевих відмінностях, принижуючи необхідність таких соціальних інститутів, як оплачуваний догляд за дитиною, який надав би можливість кожному брати участь і в трудовій діяльності, і піклуватися про будинок і дітей.

На психологічному рівні ґендерна поляризація сприяє соціальній репродукції чоловічої влади, розділяючи особистість на маскулінні і фемінні категорії, забезпечуючи таким чином концепцію психологічної маскулінності і фемінності, з якою культура з готовністю співвідносить андроцентричні концепції влади і безвладдя. Союз андроцентризму та ґендерної поляризації припускає, що чоловіки ідентифікуються з пануванням, а жінки — з підпорядкуванням, а тих, хто не схильний визнавати ці взаємовиключні ідентифікації, культура визначає, як відхилення від норми.

На ідеологічному рівні ґендерна поляризація сприяє соціальній репродукції чоловічої влади тим, що підказує хибний погляд навіть на найкричущі приклади статевої нерівності, представляючи їх лише як статеві відмінності. Іншими словами, ґендерна поляризація дає можливість релігії, науці, закону, ЗМІ і т.д. давати раціональне пояснення статевому status quo таким чином, що андроцентричне підґрунтя його стає невидимим (Бем, 2004, с. 262 — 264).

Література:

Бем, С. (2004). Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН).

Коментарі:


*

code