Ґендерне вирівнювання - вироблення суб’єктами політики системи науково обґрунтованих заходів і здійснення відповідних кроків та дій, спрямованих на згладжування специфічних форм ґендерної дискримінації та ґендерних заборон у суспільстві (у трудових колективах, на робочих місцях і в сім’ї) із метою утвердження ґендерної рівності щодо рівномірного розподілу ресурсів та участі.

Ґендерне вирівнювання розраховується на певні відрізки політичного часу. Воно може орієнтуватися на коротко-, середньо- та довготермінову перспективу залежно від ґендерного розвитку суспільства та ґендерних невідповідностей у ньому. Особливо впливова тут роль держави. На основі ґендерної експертизи всіх сфер життя держава має виробляти необхідні параметри, за якими можна відстежувати ґендерні зміни в суспільстві, вирівнювати ґендерні невідповідності, досягати позитивних результатів у здійсненні ґендерної політики. Політика ґендерного вирівнювання стосується імплементації ґендеру в усі сфери суспільного життя. Така імплементація передбачає й зобов’язує враховувати ґендерну проблематику в політиці (Мельник, 2004, c. 222).

Література:

Мельник, Т. М. (2004). Ґендер у політиці. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник (с. 219 – 265). Київ: «К.І.С.». 

Коментарі:


*

code