Постґендеризм – суспільний, політичний і культурний рух, який у найвищій мірі оптимістично оцінює перспективу нівелювання статевих відмінностей між людьми, оскільки, із точки зору його прихильників/-иць, виникнення нового типу людини, по суті своїй андрогінної, здатне нескінченно збагатити людську свідомість і соціальну практику за рахунок глибокого синтезу й найтіснішої взаємодії елементів жіночого та чоловічого в одній людині. Їхнє злиття забезпечить виникнення принципово нової людської природи, яка буде позбавлена обмежень, недоліків, пов’язаних із вузькоґендерним сприйняттям реальності, що, за думкою прихильників/-иць постґендеризму, стане своєрідним фінальним етапом в еволюції Нomo sapiens у галузі ґендеру (Ульянов, 2012, с. 166–167).

У сучасній культурній ситуації відбувається проліферація (збільшення, зростання) сексуальних ролей, широке включення ігрового компоненту в сексуальне життя індивіда, а також інтенсифікація різних форм і видів спілкування між людьми та в Іnternet-просторі. Усе це в сукупності призводить до перетворення постґендеризму в якісно новий стан. Відкривається перспектива поступового подолання залежності від бінарної ґендерної парадигми не тільки в сфері теорії або медичної практики, а й – що ще більш важливо – у сфері комунікацій. Ця тенденція, що набула інтенсивного розвитоку в кінці XX – на початку XXI ст., у чималій мірі була спровокована успіхами в галузі високих технологій, насамперед у медицині. З’явилися все більш наполегливі заклики до використання нових технологій для того, щоб цілеспрямовано вийти за межі обмежень, що накладаються на людину її власною морфологією, а відтак досягти остаточного викорінення будь-якої ґендерної (сексуальної) прив’язки індивіда. Своєрідним філософським (ідеологічним) обґрунтуванням цієї установки став рух трансгуманізму, який наполягає на необхідності для людини вийти за межі біологічної детермінації і нерідко пропонує віртуальну модель буття в якості аналога останньої  (Ульянов, 2012, с. 166–167).

Перелік використаних джерел:

Ульянов, В. А. (2012). Постґендерная характеристика виртуального: генезис андрогинности. Вестник ВГУ. Серия: Философия, 2, 158–171.

Коментарі:


*

code