Публікації (pdf)

Шевченко З. В. Ґендерний статус як елемент соціальної ієрархії // Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-10 жовтня 2015 року) – Черкаси, 2015. – C. 44 – 45.

Шевченко З. В. Екофемінізм: соціально-філософський огляд // Актуальні проблеми філософії та соціології . – Випуск 4. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 166 – 171.

Шевченко З.В. Критика радикального фемінізму // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 84 – 85.

Shevchenko Zoya. Gender Stereotypes as an Indicator of Gender Incompetence of Modern Ukrainian Young People: Survey Result Analysis // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, IV(17), I.: 108, 2016. Pp. 70-73.

Шевченко З. В. Гендерные стереотипы современного студенчества: результаты анкетного опроса // «Роль женщины в развитии современной науки и образования». Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Минск, 17–18 мая 2016 г. – С. 853–857.

Словник ґендерних термінів / Укладач Шевченко З. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 336 с.

Шевченко З. В. Передумови соціально-філософської концептуалізації множинної ідентичності / Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2017. Випуск 19. – С. 63–73.

Коментарі:


*

code