Суфражизм (від англ. suffrage – голос, виборче право) – жіночий рух за надання жінкам виборчого права, що зародився в Англії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Завдяки англійським феміністкам цей термін увійшов в історію як визначення політичного напряму у фемінізмі. Саме в Англії суфражизм мав найтривалішу історію в Європі. Виникнувши в 1865 р., коли була створена перша суфражистська організація, Комітет жіночих виборчих прав, суфражистський рух завершив своє існування тільки в 1928 р., коли англійський парламент ухвалив виборчий закон, який гарантував жінкам виборче право на тих же підставах, що й чоловікам.

Більш ніж сімдесятирічну історію боротьби англійських жінок за політичні права можна розділити на кілька періодів:

Після надання жінкам права голосу в передвоєнний і воєнний період у деяких країнах Європи (у Норвегії – у 1913, у Данії та Ісландії – у 1915, у Росії – у 1917, у Канаді – у1918), суфражистки інших країн подвоїли свої зусилля. Право голосувати було вирвано феміністками Австрії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Швеції, Люксембургу, Чехословаччини в 1919, США – у 1920, Ірландії – у 1922, Іспанії та Португалії – у 1931. До другої половини 30-х рр. головна мета європейського та американського суфражистського руху була, у цілому, досягнута, і він пішов на спад (Пушкарева, 2004).

Література:

Ахмедшина Ф., Шнырова О., Школьников И. (2007). История развития женского движения. Введение в теорию и практику гендерных отношений. (с. 62–70). Ташкент: Комитет женщин Республики Узбекистан, 2007.

Пушкарева, Н. Л. (2004). Феминизм. Мультимедийная Энциклопедия «Кругосвет». Москва: «Новый диск».

Коментарі:


*

code