Ґендерна ідентичність – це переживання власної відповідності ґендерним ролям, тобто сукупностям суспільних норм і стереотипів поведінки, характерних для представників/-ниць певної статі (або таким, що приписуються представникам/-цям певної статі суспільно-історичною чи соціокультурною ситуацією).

Потрібно розрізняти статеву ідентичність та ґендерну. Людина може володіти чітко визначеною статевою ідентичністю та водночас мати труднощі із ґендерною ідентичністю, переживати невідповідність жіночому чи чоловічому ідеалам. Ґендерна ідентичність залежить здебільшого від соціальних чинників, а не від біологічної природи людини. Для зрілої особистості ґендер стає заміною статі (Гороностай, 2004, c.134).

У структурі ґендерної ідентичності можна виділити три компоненти:

Література:

Горностай, П. П. (2004). Ґендерна соціалізація та становлення ґендерної ідентичності. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник (с. 132–155). Київ: «К.І.С».

Малкина-Пых, И. Г. (2006). Гендерная терапия (Справочник практического психолога). Москва: Эксмо.

Коментарі:


*

code