Екзогамія (від грецьк. «έςω» – поза, ззовні, «γάμος» — шлюб; буквально: зовнішній шлюб) — статеві відносини (звичай уклададати шлюб) між представниками різних родів, тобто виключення із статевого життя власних родичів.

Сьогодні існує безліч теорій, які намагаються пояснити причини переходу від ендогамних (кровозмішувальних) до екзогамних стосунків, наприклад:

Не дивлячись на різноманітність, а подекуди і полярність теорій виникнення екзогамних відносин, всі вони наголошують на одному: екзогамія – це виключення кровозмішувальних стосунків.

Екзогамію можна вважати історичною межею між дошлюбним станом суспільства, коли статеве життя людей визначалося лише їх природою, і шлюбом, як відносинами між статями, що суспільно регулюються.

Першою історичною формою екзогамного шлюбу був матріархальний шлюб, що мав місце в період матріахату. Розрізняють наступні види матріархального шлюбу:

Матріархальний шлюб характеризується матрилінійністю - зв’язки спорідненості встановлюються за материнською лінією, оскільки постать батька залишається невідомою. Анонімність батька пояснюється тим, що матріархальний шлюб — це завжди груповий шлюб (і чоловік, і жінка одночасно мають декілька шлюбних партнерів).

Друга історична форма екзогамного шлюбу — формування статевих відносин в епоху патріархату, коли мав місце відповідно патріархальний шлюб. Жінка разом із дітьми з цього часу переходить у рід чоловіка. Патріархальний шлюб характеризується патрилінійністю, постать батька дітей перестає бути анонімною.

Саме в цей період починають формуватися прості та складні родини, створюються засновки для сучасних форм шлюбу – моногамії та полігамії.

Коментарі:


*

code