Ґендерна соціалізація (статеворольова соціалізація) – процес засвоєння індивідом культурної системи ґендеру того суспільства, у якому він живе.

Ґендерна соціалізація включає дві взаємопов’язані складові:

  1. Засвоєння індивідом прийнятних моделей чоловічої та жіночої поведінки, стосунків, норм, цінностей та ґендерних стереотипів.
  2. Вплив суспільства, соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому певних правил та стандартів поведінки, які є соціально прийнятими для жінок і чоловіків у цьому соціокультурному просторі.

Виділяють дві фази ґендерної соціалізації:

  1. Адаптивну – зовнішнє пристосування до існуючих ґендерних стосунків, норм та ролей.
  2. Інтеріорізаційну – сутнісне засвоєння чоловічих та жіночих ролей, цінностей, стереотипів.

Механізмами для здійснення статеворольової соціалізації служать:

  1. Диференціальне посилення, коли прийнятна статеворольова поведінка заохочується, а неприйнятна – карається соціальним несхваленням.
  2. Диференціальне наслідування, коли людина вибирає статеворольові моделі в близьких їй групах – родині, серед однолітків, у школі тощо, і починає наслідувати прийняту там поведінку.

Статеворольова соціалізація триває протягом усього життя людини, але в міру дорослішання зростає самостійність вибору цінностей і орієнтирів. У деяких ситуаціях дорослі люди можуть переживати ґендерну ресоціалізацію, тобто руйнацію раніше прийнятих ґендерних цінностей і моделей та засвоєння нових.

В образі життя конкретного суспільства часто або перебільшуються, або нівелюються відмінності між статями. Конструктивна гендерна соціалізація – це формування андрогінної особистості, яка вбирає в себе все краще з обох статевих ролей. Андрогінія позитивно впливає на соціальний та психологічний стан людини (Красова, 2002).

.

Література:

Красова, Е. Ю. (2002). Полоролевая социализация. А. Денисова (Ред.), Словарь гендерных терминов. Москва: Информация XXI век. Получено из http://www.owl.ru/gender/134.htm

Коментарі:


*

code