Жіночі дослідження

Жіночі дослідження (women’s studies, фемінологія) — напрямок наукової діяльності, спрямований на вивчення статусу та становища жінки на світовому рівні, у конкретному суспільстві або культурній традиції в певний історичний час, при якому розглядається жіночий життєвий досвід у системі соціальної й культурної дійсності. Жіночі дослідження – це засновок появи ґендерних досліджень.

У жіночих дослідженнях виділяють чотири етапи:

Основною причиною перетворення жіночих досліджень на ґендерні слугувала усталена ідентифікація жіночих студій із фемінізмом. Навіть позбавлений радикалізму, фемінізм подекуди набував духу інтелектуальної та ідеологічної замкненості, відмовляючи в своїй теорії іншим дослідженням, непов’язаними суто із жіночою проблематикою.

Література:

  1. Толстокорова А. В. Вплив жіночого руху на філософію вищої освіти: західний досвід та українські перспективи // Американська філософія освіти очима українських дослідників: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд. 2005 р. — Полтава, 2005. — С. 200-206.
  2. Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия (Справочник практического психолога). — М.: Эксмо, 2006. — 928 с.

Коментарі:


*

code