Жіночі дослідження (women’s studies, фемінологія) - це академічна галузь, яка спирається на феміністичні та міждисциплінарні методи для того, щоб поставити життя жінок та жіночий досвід у центр дослідження, одночасно вивчаючи соціальні та культурні конструкти статі (ґендер); системи привілеїв та утисків; відносини між владою та ґендером, оскільки вони перетинаються з іншими ідентичностями та соціальними статусами, такими як раса, сексуальна орієнтація, соціально-економічний клас та інвалідність (Shaw, Lee, 2004).

Жіночі дослідження – це засновок пяви ґендерних досліджень.

Медж Доусон (Madge Dawson) – австралійська феміністка, стала піонеркою жіночих досліджень, оскільки першою почала викладати курс “Жінки у мінливому світі” у Сіднейському університеті у 1956 році. У 1969 році перші акредитовані курси із жіночих досліджень почали з’являтись у США.

У жіночих дослідженнях виділяють чотири етапи:

Основною причиною перетворення жіночих досліджень на ґендерні слугувала усталена ідентифікація жіночих студій із фемінізмом. Навіть позбавлений радикалізму, фемінізм подекуди набував духу інтелектуальної та ідеологічної замкненості, відмовляючи в своїй теорії іншим дослідженням, непов’язаними суто із жіночою проблематикою (Головашенко, 2004, с. 87).

Література:

Shaw, Susan M., Lee, Janet (2014). Women’s voices, feminist visions: classic and contemporary readings (Sixth ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Толстокорова, А. В. (2005, 22 грудня). Вплив жіночого руху на філософію вищої освіти: західний досвід та українські перспективи. Американська філософія освіти очима українських дослідників: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (с. 200–206.). Полтава.

Малкина-Пых, И. Г. (2006). Гендерная терапия (Справочник практического психолога). Москва: Эксмо.

Головашенко, І. О. (2004). Становлення теорії ґендеру. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник (с. 79–108). Київ: «К.І.С.».

Коментарі:


*

code